Novinky

Foosbalový slovník

LEG – Oznacenie pre cast hry – rovnako ako v tenise set. Leg sa hrá minimálne do 5, rozhodnutie je ale na organizátorovi turnaja, najbežnejšie je to však do 5. Zvycajne sa hrá na 2 alebo 3 vítazné legy. Niekedy sa však aj vo foosballe používa pomenovanie “set”.

DYP – Draw Your Partner – vylosuj si svojho spoluhráca – náhodný los.

DYP PRO / AM – Jeden kôš – PRO hrác, ktorý je vo FUS open rebrícku do 50 miesta vrátane. Druhý kôš AM – amatérsky hrác, ktorý je vo FUS open rebrícku na 51. a nižšom mieste

DYP OPEN – Všetci v jednom koši. Šanca hrat s každým kto sa do turnaja prihlási.

PRO – Pro hrác, ktorý je vo FUS open rebrícku do 50 miesta vrátane

AM – Amatérsky hrác, ktorý je vo FUS open rebrícku na 51. a nižšom mieste

2 BALL ROLLERBALL – Vo foosballovom žargóne sa zvycajne používa skrátené pomenovanie 2 ball. Fun disciplína, hraná s dvoma loptickami.

FORWARD SHOOT-OUT – Táto disciplína sa bežne medzi hrácmi nazýva “Penalty”. Fun disciplína, pri ktorej sa hráci striedajú v strelbe z útocnej rady.

GOALIE WAR – Vojna brankárov. Fun disciplína, pri ktorej hráci strielajú len z obrany.

MIXED DOUBLES – Miešané dvojice. Disciplína, kde hrá spolu jeden muž a jedna žena.

tornado

DISABLED SINGLES / DOUBLES – Disciplíny pre telesne postihnutých (vozíckárov), hrané na špeciálne upravených stoloch, väcšinou len na významných medzinárodných turnajoch.

JUNIOR SINGLES / DOUBLES – Jednotlivci alebo dvojice pre juniorov. Definícia juniora sa v jednotlivých krajinách môže odlišovat.

OPEN SINGLES / DOUBLES – Otvorený jednotlivci alebo dvojice. Do týchto disciplín sa môže prihlásit každý, bez ohladu na poradie v rebrícku, pohlavie, vek.. Okrem otvorených disciplín existujú aj disciplíny, na prihlásenie do ktorých je potrebné splnat urcité kritériá – napr. pro dvojice, semi-pro dvojice, amatérske dvojice, ženské dvojice, juniorské dvojice…

JGC – oficiálna turnajová hracia lopta, okrem iného používaná aj na stoloch Rosengart.

FAUL – nedovolená hra. Fauly definujú medzinárodné pravidlá ITSF, podla ktorých sa hrajú oficiálne turnaje aj na Slovensku.

TIME OUT – oddychový cas, jeho zaciatok. Time out trvá 30 sekúnd.

TIME IN – ukoncenie oddychového casu.

FUS – Foosbalová únia Slovenska

ITSF – Internation table-soccer federation. Medzinárodná stolno-futbalová federácia. Nadnárodná federácia, zastrešujúca jednotlivé národné federácie – akou je napr. na Slovensku FUS.

LEG S ROZDIELOM – pripadny rozhodujuci leg sa tu na slovensku vždy hrá s rozdielom o 2, maximálne však do 8. Leg sa v tomto prípade môže skoncit 5:3, 6:4, 7:5, 8:6 alebo 8:7.

LEG BEZ ROZDIELU – najbežnejšie je to do 5, kto prvý dosiahne 5 gólov.

FRONT PIN – lopticka zaseknutá pred panákom

BACK PIN – lopticka zaseknutá za panákom

4P

PIN SHOT – strela zo zaseknutej lopty bez pretocenia panáka, zvycajne sa táto strela striela “dlanou”, avšak napríklad francúzski hráci na stoloch Bonzini ju hrajú niekedy aj “zápästím” – podobne ako tahák, avšak zo zaseknutej lopty. V USA pinshot nazývajú niekedy aj “European style pinshot”.

PULL SHOT – potiahnutie lopty k sebe stredným panákom a následná strela tým istým panákom. Pri strelbe z obrany tlacenie lopty k sebe horným panákom a strela tým istým panákom. Bežne sa vo foosballovom žargóne táto strela nazýva aj “tahák” alebo “stahovacka”.

PULL KICK – potiahnutie (nahodenie) lopty k sebe vzdialeným panákom a strela stredným panákom.

PUSH SHOT – tlacenie lopty od seba stredným panákom a následná strela tým istým panákom. Pri strelbe z obrany tlacenie lopty od seba spodným panákom a strela tým istým panákom. Bežne sa vo foosballovom žargóne táto strela nazýva aj “tahák”.

PUSH KICK – tlacenie (nahodenie) lopty od seba bližším panákom a následná strela stredným panákom. Bežne sa vo foosballovom žargóne táto strela nazýva aj “jednotka”.

TIC TAC – prihrávanie si lopty medzi dvoma alebo troma panákmi a následná strela hociktorým z nich a bránu.

SNAKE SHOT – pretocenie panáka zo zaseknutej lopty. Pri snake shote nedochádza k pretoceniu panáka o viac ako 360 stupnov, nakolko sa striela zo zacvaknutej lopty. Hlavne v USA sa snake shot nazýva niekedy aj “Rollover”, prípadne “Front pin snake shot” (existuje aj “Back pin snake shot”, avšak to je skôr strela z kategórie “trickshotov”…)

SLING SHOT – stredným panákom nahodená lopta o horný alebo dolný mantinel a po odraze od mantinelu vystrelená na bránu horným alebo dolným panákom – analogicky to platí aj pri slingshote z obrany”. V Slovenskej foosballovej komunite je táto strela známa aj ako “popicofka” – tento názov používal jeden legendárny hrác, ktorý túto strelu vynikajúco ovládal :)))

BANK SHOT – strela na bránu odrazom od bocného mantinelu, zvycajne používaná pri strelbe z obrany.

TRICKSHOT – nezvycajná strela, v turnajoch až tak casto nepoužívaná. Zaradit sem môžme napríklad slingshot, rôzne druhy airshotov (aerialov), ciastocne aj bank shot,,,

PASS – prihrávka.

WALL PASS – prechod zo stredovej rady na útocnú radu popri mantinely (pomedzi súperovho najspodnejšieho alebo najvrchnejšieho panáka na stredovej rade a spodný alebo  vrchný mantinel).

LANE PASS – prechod zo stredovej rady na útocnú radu pomedzi panákov súpera – to jest nie pomedzi mantinel a súperovho panáka ale pomedzi súperových hrácov.  (v hre je velmi efektívne kombinovat Wall pass a Lane pass)

TIC-TAC PASS –  prechod zo stredovej rady na útocnú radu po rýchlom nahrávaní si medzi dvoma panákmi na stredovej rade ci už po mantineli alebo pomedzi súperových hrácov. Tento prechod je hlavne špecialita amerického hráca Tonyho Spredemana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *