Pravidlá

JEDNODUCHÉ PRAVIDLÁ STOLNÉHO FUTBALU

1. URČENIE STRANY A PRVÉ PODANIE
Hráči si pred začiatkom zápasu jedným losom (mincou alebo loptou) vylosujú, kto bude mať na výber buď stranu alebo loptu.

2. PODANIE – ROZOHRÁVANIE
Rozohrávajúci tím začína s rozohrávkou v strede 5tkovej rady. Súper musí dať k rozohrávke ústny súhlas. Lopta sa musí dotknúť minimálne dvoch hráčov tejto rady. Gól priamo z rozohrávky neplatí, musí byt evidentne pod kontrolou na inej rade hráčov. Vlastný gól platí, rovnako ako z rozohrávky inej ako z 5tkovej rady.

Počas zápasu vždy rozohráva tím, ktorý inkasoval gól alebo prehral set. Mŕtvu loptu strede stola rozohráva tím, ktorý naposledy rozohrával a to z 5tkovej rady. Mŕtve lopty od 5tkových rád k bráne rozohráva tím, ku koho bráne je lopta bližšie a to z obrannej rady. Mŕtvu loptu hráči premiestnia rukou, nemanipuluje sa so stolom nijakým spôsobom. Loptu mimo stola stráca tím, ktorý strieľal, resp. mal ju naposledy pod kontrolou. Táto lopta sa rozohráva z obrannej rady.

3. ZAKÁZANÉ STRELY A PRECHODY
Je zakázané strieľať pretáčaním tyčí. Tyč sa nesmie pretočiť viac ako 360 stupňov pred ani po strele. Je dovolené strieľať „snake“, strelu strieľanú od zápästia do prstov. Prihrávky z 5tkovej rady na útok nesmú byt zo stojacej, alebo zacvaknutej, iba ak náhodne zacvaknutej. Takto strelené vlastné góly platia.

4. ZMENA POZÍCIÍ A TIME OUT
Hráči v tíme sa môžu striedať len po strelení gólu alebo pred začiatkom hry pred rozohrávkou, alebo počas time outu. Time out si môže zobrať každý tím len 2-krát pocas jednej hry, ak má loptu v držaní a pod kontrolou, alebo oba tímy pred rozohrávkou.

5. NEDOVOLENÁ HRÁ
Neprimerané a rušivé správanie sa je zakázané, tj. búchanie tyčami, zdvíhanie stola, ale aj rušivé verbálne prejavy, či nedovolené zasahovanie do hracej plochy, alebo zbytočné zdržovanie hry. Takéto správanie môže viest ku strate lopty, ale aj ku strate hry a zápasu. Výklad pravidiel je v plnej kompetencii organizátora turnaja, ktorý určuje aj systém hry.

PRAVIDLÁ TECHNICKÝCH DISCIPLÍN

A. VOJNA BRANKÁROV

Vojna brankárov je špeciálna hra jednotlivcov, pri ktorej sú trojkové a pätkové rady tyčí zdvihnuté a obrancovia hrajú proti sebe.

1. Lopta sa musí dotknúť dvoch hráčov a zastaviť na jednu sekundu predtým, ako hráč vystrelí. Porušenie tohto pravidla sa trestá stratou lopty.

2. Časový limit pre držanie lopty začína jednu sekundu po tom, ako sa lopta dotkla druhého hráča.

3. Hráč má v držaní loptu, keď sa nachádza v jeho obrannej zóne. Obranná zóna je definovaná ako priestor od zadnej steny až po miesto, kam ešte dosiahne dvojková rada. Ak je lopta v strede stola (v priestore medzi obrannými tyčami), rozohráva sa nasledovne: a) ak lopta opustila obrannú zónu hráča A, ale nedošla do obrannej zóny hráča B, rozohráva hráč B b) ak hráč A vystrelil a lopta sa odrazila od zadnej steny alebo od panáka hráča B, považuje sa to za nezachytenú strelu a rozohráva hráč A.

4. Ak hráč vystrelí a lopta sa mu vráti späť do obrannej zóny, lopta je stále v hre a môže strieľať bez prihrávky.

5. Lopta, ktorá zasiahne ktorúkoľvek tyč, panáka alebo tlmiť v strede stola, je stále v hre. Tieto súčasti stola nehrajú žiadnu úlohu pri určovaní, komu lopta prináleží.

6. Ak lopta opustí hraciu plochu, alebo zasiahne cudzí predmet, rozohráva naposledy rozohrávajúci hráč.

7. Časový limit v obrannej zóne je 10 sekúnd. Ako náhle lopta zastavila alebo bola zacvaknutá dlhšie ako 3 sekundy, musí sa pred strelou dotknúť iného panáka.

8. Povolené sú 2 time outy za leg.

B. TWO BALL ROLLERBALL

Two ball rollerball je špeciálna hra dvojíc s dvomi loptami rozohranými na začiatku.

1. Lopta sa nemôže zastaviť alebo zacvaknúť na viac ako jednu sekundu a časový limit pre každú hernú radu je 10 sekúnd. Gól môže byt strelený aj zo stojacej alebo zacvaknutej lopty, ak je strela okamžitá.

2. Na začiatku hry obrancovia naraz odpočítavajú 3-2-1 a pri „jedna“ púšťajú loptu z rohu po ľavej ruke na hraciu plochu.

3. Ak opustí lopta hraciu plochu a ešte nepadol gól, rozohrávajú sa obe lopty ako na začiatku. Ak už padol gól, tím, ktorý gól dostal, zahráva zo svojej obrany spustením lopty.

4. Ak skórujú oba tímy, gól si nezapočíta ani jeden tím a lopty sa znova rozohrajú.

5. Tím, ktorý dá prvý gól, môže zastaviť hru akonáhle má loptu pod kontrolou a môže si započítať gól. V takomto prípade sa znovu rozohrávajú dve lopty.

6. Tím, ktorý skóruje obidva góly, si započíta dva body. Nasleduje rozohranie dvoch lôpt.

7. Strela, ktorá vyletí z brány, sa nepočíta ako gól a hra pokračuje.

8. Povolené sú 2 time outy za leg, ale nie pokiaľ je lopta v hre.

C. PENALTY

Penalty sú špeciálna hra jednotlivcov, kde hráči proti sebe striedavo strieľajú penalty.

1. Lopta sa musí dotknúť dvoch hráčov a zastaviť na jednu sekundu predtým, ako hráč vystrelí. Porušenie tohto pravidla sa trestá stratou lopty.

2. Právo prvej penaltovej strely určí los.

3. Penaltové strely sa pravidelne striedajú až do konca legu.

4. Lopta je strelená, akonáhle opustí útočníkovu trojku. Lopta je zablokovaná, keď zastaví, alebo opustí obrannú zónu.

5. Časový limit na strelu je 15 sekúnd po rozohratí.

6. Povolené sú 2 time outy za leg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *