Novinky

Podporte stolných futbalistov – 2% z dane

Jednou z mála možností, ako podporiť stolných futbalistov a činnosť únie je, ak venujete vaše 2% z daní v prospech Foosballovej Únie Slovenska (FUS) a podporíte tak foosball na Slovensku. Podporte, čo vás baví!

FUS organizuje športové aktivity v stolnom futbale už takmer 10 rokov. Zostavuje reprezentáciu a zúčastňuje sa na rôznych športových podujatiach po celej Európe, kde dosahuje vynikajúce individuálne, ale aj tímové výsledky.

Reprezentuje Slovensko a nepoľavuje. Aj vďaka FUSu si môžete kedykoľvek zahrať stolný futbal na vysokej úrovni, či už s kamarátmi v obľúbenom podniku, v klube, na firemných akciách, alebo súťažne na rôznych turnajoch a v ligách po celom Slovensku.

Všetky získané prostriedky sú určené na podporu reprezentačného tímu, na zabezpečovanie a zvyšovanie úrovne slovenských súťaží, ako aj na rozšírenie činností v rámci tréningového centra FUS, záujmových krúžkov a práce s mládežou. To sa v konečnom dôsledku vráti všetkým vám – hráčom a fanúšikom stolného futbalu.

Využite možnosť v blížiacom sa daňovom priznaní a venujte nám vaše 2% z dane z príjmu. Ak túto možnosť nemáte, môžete osloviť vašich rodičov, kamarátov, kolegov a známych.

fus_dane2013
Foto: Foosballová Únia Slovenska

AKO POUKÁZAŤ 2% Z DANE?

Popis krokov pre venovanie 2% z dane, ak ste zamestnaní:

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane (príloha: Potvrdenie o zaplateni dane.pdf)

2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane  (príloha: Vyhlasenie 2% dane_FUS.pdf)

3. Najneskôr do 30. apríla 2013 pošlite / doručte obidva formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Ako fyzická (nie v pracovnom pomere) alebo právnická osoba:

Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.

Foosballová Únia Slovenska

Adresa: Nám. hraničiarov 13, 851 03 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 30853541

FUS Ďakuje!

Autor a Foto: Foosballová Únia Slovenska, Zdroj: www.foosball.sk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *