Novinky

Bodové ohodnotenie do rebríčka

Turnaje v novej sezóne sú rozdelené do piatich kategórií, podľa ich významu, bodového zisku, dotácií a celkovej prestíže.

fus_letak_final

ŠTRUKTÚRA TURNAJOV

D – LOKÁLNE A MESTSKÉ KOLÁ TURNAJOV 2012 / 2013

C – KRAJSKÉ POHÁRE 2012 / 2013

B – SLOVENSKÝ POHÁR 2012 / 2013

A – MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA ROSENGART 2013

A – MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA KRAJOV 2013

A – MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA ROSENGART

1.     150
2.     130
3.     110
4.      90
5.      75
7.      60
9.      50
13.   40
17.   30
25.   20
33.   15
49.   10
65.    5
97.    3
129.  2
193.  1

Body v disciplínach open, ženských a v prípade ITSF aj juniorských dvojíc a jednotlivcov sa rátajú pre každého hráca zvlášt a zaratávajú sa do príslušného Republikového rebrícka FUS za sezónu.

Doplnkové disciplíny sa nezapocítava do žiadneho bodovaného rebrícka.

B – SLOVENSKÝ POHÁR

1. 100
2.  90
3.  80
4.  70
5.  60
7.  50
9.  40
13. 30
17. 20
25. 15
33. 10
49.  5
65.  3
97.  2
129. 1

Body v open, ženských a juniorských dvojíc a jednotlivcov sa rátajú pre každého hráca zvlášt a zaratávajú sa do príslušného FUS rebrícka za sezónu. Bodujú sa ako turnaje ITSF v kategórii International.

Doplnkové disciplíny sa nezapocítava do žiadneho bodovaného rebrícka, okrem losovaných dvojíc, ktoré sa zapocítavajú do FUS rebrícka open ako turnaje kategórie D.

C – KRAJSKÝ POHÁR

1.  35
2.  30
3.  25
4.  20
5.  18
7.  15
9.  13
13. 10
17.  8
25.  5
33.  3
49.  2
65.  1

Body z dvojíc a jednotlivcov sa rátajú pre každého hráca zvlášt a zaratávajú sa do príslušného Republikového rebrícka FUS za sezónu.

D – LOKÁLNE A MESTSKÉ KOLÁ TURNAJOV

1. 20
2. 18
3. 15
4. 15
5. 10
7.  8
9.  5
13. 3
17. 2
25. 1
33. 1
49. 1
65. 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *